1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rekreacji Wodnej „AQUA-PIL” Sp. z o.o. z siedzibą w Pile, ul. A.Grottgera 4

2) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu (opcje: subskrypcji newslettera , uczestnictwa w konkursach, otrzymywania ofert marketingowych , udziału w ankietach)